הורחב הפטור מהיתר בניה עד ל-700 קילו-וואט, למערכות סולאריות מעבר לקו הירוק

Updated: Jul 7, 2019


חדשות נפלאות למי שמעבר לקו הירוק:

נחתם תיקון 101 החדש ביהודה ושומרון. כך שהורחב הפטור מהיתר בניה ל-700 קילו וואט.

התיקון נכנס לתוקף מיידי.


לנוחיותכם:

מידע על תקנה 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.

מידע על דיווח עבודה פטורה מהיתר במשרד הפנים


435 views0 comments

Recent Posts

See All