הורחב הפטור מהיתר בניה עד ל-700 קילו-וואט, למערכות סולאריות מעבר לקו הירוק

Updated: Jul 7, 2019


חדשות נפלאות למי שמעבר לקו הירוק:

נחתם תיקון 101 החדש ביהודה ושומרון. כך שהורחב הפטור מהיתר בניה ל-700 קילו וואט.

התיקון נכנס לתוקף מיידי.


לנוחיותכם:

מידע על תקנה 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.

מידע על דיווח עבודה פטורה מהיתר במשרד הפנים


596 views0 comments