אושר סופית: הטבות מס ליצרני חשמל קטניםמערכת סולארית על גג מבנה הכנסת

חדשות מעולות ליצרני החשמל הפרטיים!

לכבוד סוף שנת 2016, אושרו בכנסת מספר מהלכים שהופכים מערכות סולאריות פרטיות למשתלמות במיוחד!

פטור ממס הכנסה ומע"מ

מליאת הכנסת אישרה היום (12 דצמבר 2016) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות. עיקרי החוק:

  • פטור מלא ממע"מ ומס הכנסה עד להכנסה בסך 24,000 ₪

  • מעל 24,000 ₪ ועד 99,000 ₪ מס הכנסה בשיעור של 10% משקל ראשון.

  • מי שכל עסקאותיו הן מכר חשמל ומחזור עסקאותיו לא עולה על 24,000 ₪, יהיה פטור מרישום.

  • מי שרשום כעוסק פטור ומחזור עסקאותיו ה