אושר סופית: הטבות מס ליצרני חשמל קטניםמערכת סולארית על גג מבנה הכנסת

חדשות מעולות ליצרני החשמל הפרטיים!

לכבוד סוף שנת 2016, אושרו בכנסת מספר מהלכים שהופכים מערכות סולאריות פרטיות למשתלמות במיוחד!

פטור ממס הכנסה ומע"מ

מליאת הכנסת אישרה היום (12 דצמבר 2016) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות. עיקרי החוק:

  • פטור מלא ממע"מ ומס הכנסה עד להכנסה בסך 24,000 ₪

  • מעל 24,000 ₪ ועד 99,000 ₪ מס הכנסה בשיעור של 10% משקל ראשון.

  • מי שכל עסקאותיו הן מכר חשמל ומחזור עסקאותיו לא עולה על 24,000 ₪, יהיה פטור מרישום.

  • מי שרשום כעוסק פטור ומחזור עסקאותיו הכולל, לרבות עסקאות ממכירת חשמל, לא עולה על 99,999 ₪ ידווח, אחת לשנה, על מחזור עסקאותיו גם ממכירת חשמל במסגרת הדיווח כעוסק פטור. דהיינו, על אף הדיווח השנתי עסקאותיו יהיו פטורות ממס.

  • מי שרשום כעוסק פטור ומחזור עסקאותיו הכולל לרבות עסקאות ממכירת חשמל יעלה על 99,999 ₪, ישונה סיווגו מעוסק פטור לעוסק מורשה, וידווח על כלל עסקאותיו כחייבות במס.

  • מי שרשום כעוסק מורשה ידווח על עסקאותיו ממכירת חשמל במסגרת הדיווח כעוסק מורשה כעסקאות חייבות במס, יהיה פטור ממס הכנסה ויוכל להזדכות כמובן על המע"מ ברכישת המערכת.

לקריאת הפרסום המלא באתר הכנסת:

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press121216-9iooo.aspx

פטור מהיטל השבחה לגגות סולריים

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה פטור מהיטל השבחה למערכות סולריות להפקת חשמל שיותקנו על גגות ששטחם עד 200 מ"ר, או גגות ללא הגבלת שטח, שהחשמל המיוצר עליהם לא יימכר לאחרים אלא ישמש לצריכה עצמית בלבד.

לקריאת הפרסום המלא באתר הכנסת:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/121216%D7%92.aspx

#כנסת #פטור #חוק #מסהכנסה #השבחה #freenergy

2,041 views0 comments