פטור מארנונה ליצרני חשמל מאנרגיה סולאריתחשמל מהשמש גם בכנסת

מהיום אין צורך לשלם ארנונה על גגות ושטחים עליהם מוצבת מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית.

ועדת הכספים אישרה תקנות שמעניקות בפועל פטור מארנונה לבעלים פרטיים של מתקנים סולאריים להפקת חשמל לתצרוכת ביתית.

לכתבה המלאה בוואינט:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4691303,00.html

לעמוד ההחלטה באתר הכנסת:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/News/pages/16082015d.aspx

החלטת וועדת הכספים למעשה מיישרת קו כך שבכל העיריות והמועצות המקומיות לא תהיה גביית ארנונה על גגות עם מערכת סולארית פרטית..

#כנסת #חוק #ארנונה #פטור #מערכתסולארית

479 views0 comments