רשות החשמל בצעדי עידוד כדי לעמוד ביעד של 10% אנרגיה מתחדשת עד סוף שנת 2020

Updated: May 25, 2020לאור החששות שהמכסה למערכות בהספק עד 100KW עומדת להסתיים, החליטו ברשות החשמל להרחיב את המכסה וגם לאפשר רישום של מערכות בהספק עד 200KW.


עד סוף שנת 2019 הותקנו בישראל מתקנים פוטו וולטאיים בהספק מצטבר של כ 2000 מגהוואט המאפשרים לייצר כ 7% מצריכת האנרגיה השנתית.

עמידה ביעד שקבעה הממשלה ל 10% אנרגיה מתחדשת בסוף 2020 מחייב התקנה של עוד כ 1500 מגהוואט נוספים במהלך השנה הקרובה.

לקריאת הפרסום של רשות החשמל:

http://messages.responder.co.il/4308575/325225551/99bb84bf7bc2c9ee33e2af19073c225e/?fbclid=IwAR1fx8yQ8GZxJY0V9fWAagMq1U2pCaXk-7R0WRfCzowVA5G37B7iC24o3cgלהחלטה המלאה:

https://pua.gov.il/documents/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%9F.pdf


198 views0 comments